لطفاً کمی صبر کنید
فرا پرس
اطلاعات خبر کد : 1045605
آشنایی با انواع سرطان پستان
منبع خبر : ماه شو
دوشنبه 06 دی 1395 - 18:10
موضوع : مد و زیبایی
شایعترین محل سرطان پستان ربع فوقانی خارجی پستان و سپس قسمت مرکزی ( ساب آرنولر) است حدود ۹۰% سرطانهای پستان برخاسته از اپی تلیوم مفروش کننده مجاری متوسط و بزرگ شیری ( Ductal carcinoma) (70%) و مجاری انتهایی شیری لوبولر ( Lobular carcinoma) (10%) هستند و برحسب اینکه غشاء پایه آنها مورد تهاجم سلولهای تومورال […]
سرخط آخرین اخبار